ร่วมงานสัมมนารับคำปรึกษา ฟรี

สถานที่จัดงาน

Map here.

งานสัมมนาภาคกลาง

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานสัมมนาและให้คำแนะนำตัวต่อตัวในการสร้างเว็บไซต์ 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสัมมนาและให้คำแนะนำช่วยสร้างเว็บไซต์ตัวต่อตัว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.​ขอนแก่น 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานสัมมนาภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

งานสัมมนาและให้คำแนะนำช่วยสร้างเว็บไซต์ตัวต่อตัว

มหาวิทยาลัยบูรพา อ. เมือง จ.ชลบุรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สัมมนาภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

งานสัมมนาและให้คำแนะนำช่วยสร้างเว็บไซต์ตัวต่อตัว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. เมือง จ.​สงขลา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานสัมมนาภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัมมนาและให้คำแนะนำช่วยสร้างเว็บไซต์ตัวต่อตัว

ห้องประชุมสุโขทัย สำนักบริการวิชาการ ถนนนิมมาเหมินต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ.​เชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนวันนี้ ก่อนจะไม่มีที่นั่ง แล้วเจอกัน!