พันธมิตรร่วมสนับสนุน ธุรกิจไทย Go Online

Webiz

Webiz! (เว็บบิส) เป็นบริการเว็บสำเร็จรูปแนวใหม่ เน้นการใช้งานที่ง่ายและการนำเสนอที่ตรงความต้องการ พร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นทำเว็บไซต์ธุรกิจได้ทันที รวมถึงมีการรองรับบริการต่างๆจากพันธมิตรของโครงการ อาทิเช่น ระบบชำระเงินออนไลน์, ระบบเกี่ยวกับการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น

เว็บบิสขณะนี้เปิดให้บริการพิเศษกับสมาชิกโครงการธุรกิจไทย GO ONLINE เท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Webiz

Dot Arai

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความรู้และมีประสบการณ์

ในวงการอินเทอร์เน็ตไทยและสากลมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริการ 

Internet Infrastructure Application ให้กับคนไทยด้วยบริการ ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั่วไป และบริการในแบบ total solution เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่ม ลูกค้าองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dot Arai

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ ICT Alliance กลุ่ม e-Commerce ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)

"เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ” สสว.​สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สสว.

Google

กูเกิล (Google Inc.) เป็นบริษัทมหาชนอเมริกัน มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล อีเมล แผนที่ออนไลน์ ซอฟต์แวร์จัดการด้านสำนักงาน เครือข่ายออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา กูเกิลสำนักงานใหญ่ที่รู้จักในชื่อกูเกิลเพล็กซ์ตั้งอยู่ที่เมืองเมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ตลอดระยะเวลากว่า 66 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คำขวัญของธนาคารที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ”


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารกสิกรไทย

เพย์สบาย


บริษัท เพย์สบาย จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับ/ส่งเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในชื่อ www.paysbuy.com จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money License) จากกระทรวงการคลังเมื่อ กรกฎาคม 2548 และใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Service Provider License) จากกระทรวง ICT เมื่อ พฤษภาคม 2552

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เพย์สบาย
โดยความร่วมมือของ